عصیان

تاریخی ، اجتماعی ، سیاسی

عنوان کلیلک کنید : 

قران کلام خدا نقد مقالات محمد شبستری درباب وحی

 

بررسی تاریخی قصص قران (۴ مجلد)

نويسنده : دکتر محمد بیومی مهران

ویراستار : محمود سرمدی

مترجم : مسعود انصارى

ناشر : علمی و فرهنگی – تهران

چاپ اول، 1383 شمسى

نوع جلد : گالینگور

زبان : فارسی

 

در معرفی کتاب امده :

کتاب حاضر یکی از استوارترین و گسترده ترین پژوهش هایی است که درباره رویدادهای تاریخی قرآن کریم انجام گرفته است. دکتر محمد بیومی مهران، استاد برجسته تاریخ دانشگاه اسکندریه، با کوشش و کاوش بسیار پردامنه ، علاوه بر قرآن، کتاب های پر شمار تفسیر، حدیث، تاریخ اسلام و عرب، پژوهش های فرنگیانی که بیشتر بر سنگ نوشته ها و کتیبه های کهن استوارند ، و نیز نوشته های یونانی و رومی و همچنین تورات و انجیل را کاویده است ، و با بهره گیری از همه منابع گوناگون شرق و غرب ، به ویژه سنگ نوشته ها و کتیبه ها وپژوهش های باستان شناسانه توانسته است درباره رویدادهای تاریخی قرآنکاری سترگ راسامان دهدو روشنایی بسیار بر آن ها بتاباند.

کتاب حاضر یکی از استوارترین و گسترده ترین پژوهش هایی است که درباره رویدادهای تاریخی قرآن کریم انجام گرفته است. دکتر محمد بیومی مهران،  استاد برجسته تاریخ دانشگاه اسکندریه، با کوشش و کاوش بسیار پردامنه ، علاوه بر قرآن، کتاب های پر شمار تفسیر، حدیث، تاریخ اسلام و عرب، پژوهش های فرنگیانی که بیشتر بر سنگ نوشته ها و کتیبه های کهن استوارند ، و نیز نوشته های یونانی و رومی و همچنین تورات و انجیل را کاویده است ، و با بهره گیری از همه منابع گوناگون شرق و غرب ، به ویژه سنگ نوشته ها و کتیبه ها وپژوهش های باستان شناسانه توانسته است درباره رویدادهای تاریخی قرآنکاری سترگ راسامان دهدو روشنایی بسیار بر آن ها بتاباند.

از بخش های بسیار علمی و خواندنی کتاب ، که هم در پژوهشی جداگانه و هم به مناسباتی چند، در جای جای کتاب بدان پرداخته است،سنجش ها و مقایسه هایی است که میان داستان های قرآن  و آنچه درباره این کتاب در تورات و انجیل آمده انجام داده است و دوگانگی ها و اختلاف های آن ها  را باز نموده و از این راه آشکار کرده است که سخنان آنان که گفته اند داستان های قرآن از تورات و انجیل گرفته شده، بی پایه است و به هیچ روی نمی تواند درست باشد.

نویسنده رویدادهای تاریخی قرآن را از دیدی  جغرافیایی بخش بندی کرده و رویدادهای هر منطقه جغرافیایی را در جلدی آورده است، رویدادهای جزیرة العرب را در نخستین جلد، رویدادهای مصر را در دومین جلد ، رویدادهای عراق را در سومین جلد و رویدادهای شام را در چهارمین جلد، و بررسی زندگی و تاریخ پیامبر (ص) را نیز به جلد پنجم وانهاده است.